Home/בלוג/חגיגת בר מצווה בתרבויות השונות

חגיגת בר מצווה בתרבויות השונות

מועדון בת מצווה מודרניאנו כיהודים רגילים למסורת שלנו בה מגיע נער לגיל 13 שבו עורכים לו את אירוע בר המצווה בבית כנסת. אירוע בר מצווה אכן רגע וטקס מכונן בחיי הנער הצעיר, כך שלאחר מכן הנער לחשב כגבר מן המניין, בעל אחריות על עצמו ועולמו שלו. אנו ממלאים את הטקס במשמעויות ואף מוסיפים להקת ריקוד לבר מצווה, והרי שקיימים טקסים רבים לחגיגת בר מצווה בתרבויות רבות, כך שאנו נעסוק כאן במספר מהם.

כאמור ישנן דרכים רבות לחגיגת בר מצווה בתרבויות שונות כגון:

הודו!

משמעות טקס בר מצווה בהודו – נערים בהודו אשר עוברים טקס בתבגרות חייבים להיות רק מבני שלושת המעמדות הגבוהים. כאשר טקס זה נקרא בשם “אופנאיאנה”, שפירושו “הלידה השנייה”. כך שטרם הטקס שייכים הנערים הצעירים למשפחה ולאחר הטקס נחשבים הנערים כאילו נולדו מחדש וכעת הם חלק מהחברה. בעבר נהוג היה על נערים בהודו לצאת אל היער על מנת לחיות שם כשהם מלווים במדריך חיים אשר מעניק להם מחוכמתו.

שבט הלויה!

משמעות חגיגת בר מצווה בתרבויות שונות ניתן לראות על שבט הלויה שבקניה. כאשר נערים משבט זה מגיעים לגיל 14, במהלך 6 ימים בני הכפר חוגגים, שותים, שרים ורוקדים. כך כשמגיע בוקר היום השביעי מתבצע הטקס בו. בתחילה, הנערים טובלים במי הנהר. כאשר לאחר מכן הם נמרחים בבוץ ומחברים לראם נוצה. במהלך כל טקס המילה חייבים הנערים לא לגלות כאב ולעמוד בכאב המילה בלי להראות סימנים אלה שלא הראו סימני כאב צלחו את האירוע.

למה חוגגים בר מצווה בגיל 13?

דת היהדות!

בדת היהדות קיים גם כן טקס המציין את הגעתו של נער בר המצווה לבגרות. אך למה חוגגים בר מצווה בגיל 13 דווקא? התשובה לכך היא ככאשר מגיע הנער לגיל מצוות 13 הוא נחשב לנער בוגר אשר מקבל על עצמו את חוקי ומצוות התורה. והרי שלא לשווא מברך אביו של הנער באירוע “ברוך שפטרני מעונשו של זה” ומתכוון לומר בכך, שעד עתה היה הוא, האב, אחראי למעשי בנו, ואילו מעתה הנער עצמו אחראי למעשיו שלו ולמילוי המצוות.

2013-03-21T16:24:41+00:00