Home/אודות

טקס הפשרת חלה לבת מצווה

אירועי בת המצווה בשנים האחרונות החלו לשלב אטרקציות ואלמנטים שונים, כמו גם, טקסים שונים מקוריים וייחודים המסמלים את מעמד האירוע, ובאים לייחד אותו משאר האירועים. תוך כך שאלה מכבדים את המעמד של האירוע המכונן בחיי הנערה הצעירה. בין אטרקציות ואלמנטים מיוחדים אחד הטקסים אשר הפכו לטרנד חדש! באירועי בת המצווה הוא טקס . טקס [...]