Home/בלוג/משמעות טקס בר מצווה

משמעות טקס בר מצווה

הכנת מצגת לבת מצווהבתרבויות רבות ישנה משמעות שונה לטקס הבגרות כמו גם, דרכים שונות לערוך את טקס זה של הנער הצעיר. אך לרוב מבין תרבויות אלה ישנה וקיימת משמעות טקס בר מצווה זהה במובן מסוים אשר עוסק בתחום הגעתו של הנער לבגרות מינית ופיזית כמו גם בגרות מנטאלית ושכלית.

אם כך משמעות טקס בר מצווה בתרבות היהדות הינה רחבה ועמוקה, כאשר זו שואבת את מנהגיה מהתורה ומספר הספרים התנ”ך. כמו כן, נשענת מסורת זו של הלאום היהודי כעם על ההיסטוריה של לאום זה.

משמעות טקס בר מצווה אף אומרת כי כאשר הנער הצעיר אשר חוגג את טקס בר המצווה “מעמד הר סיני, אביו קם ומברך את הנער בכך שאומר ” ברוך שפטרני מעונשו של זה. ומתכוון לומר בכך, שעד עתה היה הוא, האב, אחראי למעשי בנו, ואילו מעתה הנער עצמו אחראי למעשיו שלו ולמילוי המצוות.

טקסים בתרבויות העולם

חברות שונות בכל רחבי העולם מקיימות טקסים שמכריזים בהם: את היותם נערים כבוגרים לכל דבר ועניין. כאשר לעיתים הטקסים מיועדים רק לנערים בתרבויות השונות, ואילו לנערות תופעה זו פחות שכיחה. להם ולהן אנו מציעים מעט המלצות לבת מצווה שיעשו את החגיגה למיוחדת.

בר מצווה ותאריכי היהדות

כדי לבצע את חישוב תאריך בר מצוה ופרשת השבוע המתאימה. ניתן להיוועץ ברב מקובל או בתלמיד חכמים הבקי בחומר ובתחום חישוב תאריך בר המצווה והפרשה המתאימה אשר יוצאת במועד בר המצווה של הנער הצעיר על מנת שניתן יהיה לעשות את חגיגת בר מצווה המושלמת. כמו כן, ניתן כיום באמצעות אתרי האינטרנט לערוך בדיקה אודות חישוב תאריך בר המצווה. מקור בו ניתן יהיה למצוא אינפורמציה אודות הנושא הוא בת מצווה המדריך הכולל אשר עונה לכל השאלות העוסקות ועולות סביב נושא בר המצווה.

במקור כגון: בת מצווה המדריך הכולל יציעו אף לנו הקוראים מגוון רחב של טיפים לבר מצווה אשר מסייעים בתיכנונה ומבטיחים את הצלחתה של המסיבה.

2013-04-04T09:18:24+00:00